En aquests casos, els ajuts poden arribar als 40.000 euros per a les empreses privades en la petició d’ajuts per a la qualificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció i rehabilitacions importants.

Amb aquesta iniciativa, la Generalitat de Catalunya i l‘Institut Català de l’energia subvencionen els costos de l’enginyeria requerida per qualificar energèticament l’edifici amb una qualificació A o B.

A més, la quantia màxima d’ajut serà del 75% del cost de l’estudi, amb uns màxims absoluts en funció de la superfície construïda declarada en el projecte executiu.

Les actuacions relacionades a aquesta línia de subvenció hauran d’haver estat realitzades en el període comprès entre l’1 de gener del 2010 i el 9 de setembre del 2011.

Aquí us deixo el link per tenir més informació: http://ow.ly/34unl

Ir a la versión en castellano

Tags: , , , ,

Leave a Reply

*